Quy định để có pass!

Featured

gia đình

1, Đối với comment (bình luận) bằng máy tính:

.

  • Com trên 3 dòng, com từ c1 cho đến chương có pass, k sót chương nào nhé ;)

  • com về nội dung chương truyện đang đọc

  • com xong vui lòng để lại địa chỉ facebook hoặc mail, nhưng tốt nhất là facebook

.

2, Đối với comment trên điện thoại:

.

  • Com trên 8 dòng, vì màn hình điện thoại rất nhỏ, số chữ viết đc trên 1 dòng rất ít so với máy tính

  • com về nội dung chương truyện đang đọc, com từ c1 cho đến chương có pass, k sót chương nào nhé :)

  • com xong vui lòng để lại địa chỉ facebook hoặc mail, nhưng tốt nhất là facebook

.

Lưu ý:

.

  • lưu ý chung: k tính dòng trích dẫn truyện, tem, tks

  • không đc nhấn enter nếu nhấn enter một lần thì điều kiện sẽ tăng thêm 1 dòng

  • truyện trên 100c sẽ pass từ chương thứ 5, dưới 100c sẽ pass từ c10

  • pass vĩnh viễn nhé vì nhà đã bị ăn cắp nhiều lần

  • ebook truyện có pass sẽ đc share cho những bạn hay com, ebook cũng có pass nhé

  • đối với những bạn ít com thì sẽ vẫn down đc ebook, ebook sẽ có gợi ý pass

 .

Các chủ

Lãnh Nguyt Nha